NEW DIMENSION

alexandrak

V ľudskej túžbe páčiť sa okoliu môžeme pozorovať protikladné tendencie, ktoré sa prelínajú, vzájomne na seba vplývajú a umožňujú vzťahy medzi jednotlivcami. Ide o želanie prinášať radosť iným, no na druhej strane má radosť a schopnosť zapáčiť sa účinkovať spätne na nás a má posilňovať autoritu našej osobnosti. Práve potreba autority sa stupňuje až do takej miery, že sa dostáva do diametralneho rozporu s prvotnou nezištnostou túžby zapáčiť sa- chceme sa stať predmetom pozornosti, ba až predmetom závisti. Prvotne nezištný skutok má egoistickú povahu zvyšovania sebavedomia na úkor iných. Moja kolekcia skúma tieto myšlienky a je satirou na dnešnú dobu a spôsob obliekania dnešnej generácie (Gen Z). Vytráca sa autenticita prejavu prostredníctvom módy a nastupuje veľmi odlišný spôsob jej poňatia a zaobchádzania s ňou. Nové médiá prinášajú nové vzory a objekty inšpirácie. Internet a najmä sociálne siete sa stávajú hlavnou platformou prezentácie svojej osoby a nášho života. Neosobná verejná sieť na ktorej zdieľame pred neznámym širokým publikom viac ako v bežnom živote s najbližšími ľuďmi.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }