THE PARADOX OF BEAUTY

alexandrak

V kolekcii The Paradox of Beauty som riešila otázku krásy a jej ponímania. Inšpirovala som sa výberom pre mňa zaujímavých fyzických modifikácií, ktoré ľudia podstupovali alebo aj stále podstupujú za účelom skrášlenia. Chcela som poukázať na to, že krása je veľmi subjektívny pojem vnímaný každým inak. Vo svojej kolekcii odevov som transformovala tieto zásahy do tela a upravila do formy oblečenia podľa môjho estetického vnímania. Prácu vnímam ako experimentálnu, preto som sa snažila využiť čo najväčšie množstvo techník a rôznych pracovných postupov. Odevy sú doplnené autorskou kolekciou medených šperkov zhotovenú v spolupráci s umeleckým kováčom a sochárom Marekom Urbanom.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }